در تصویر زیر بازار رضای مشهد در دهه ۵۰ را می‌بینید.