فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی گفت: خبرنگاران روحیه مطالبه گری غیر محافظه کارانه خود را تقویت کنند.