شهروند نوشت: «‌شانزده میلیون هکتار وسعت اراضی جنگلی کشور است؛ ١٧درصد در استان‌های شمالی و ٨٣‌درصد در دیگر نقاط کشور پخش است اما نه تجهیزات کافی است و نه نیروها.» این سخن فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، تصویری کلی از آن چیزی است که در هر آتش‌سوزی اتفاق می‌افتد؛ نیروهای اطفای حریق به دل آتش می‌زنند و گروه‌های داوطلب هم برای کمک پیش می‌روند اما هر دو با دست‌های خالی.