شب گذشته ماه دچار گرفتگی جزئی شد و این پدیده در تمام شهرهای تهران و برخی کشورهای دنیا رویت شد. در این پدیده،‌ تنها بخشی کوچک از ماه درون سایه زمین قرار گرفت اما همین ماه گرفتگی جزئی هم تصاویر تماشایی خلق کرد که در گزارش تصویری زیر مشاهده می کنید.