17 مردادماه سالروز تجلیل از پیام رسانان ، صاحبان قلم و دست اندرکاران رسانه ای در امور اطلاع رسانی، و ترویج صداقت و امانت داری است