مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از سفر وزیر ورزش و جوانان برای تعیین تکلیف ورزشگاه ۱۵۰۰۰ نفری ارومیه خبرداد.