«تاثیر یوگا بر کاهش علائم افسردگی» عنوان کارتون امروز روزنامه شرق است.