مشاور ریاست جمهوری از احتمال آزمایش دروغ سنجی برای تعدادی از افراد در بخش هایی از کاخ سفید و امکان دسترسی به متن گفتگوهای تلفنی دونالد ترامپ خبر داد. روزنامه واشنگتن پست اخیرا متن گفتگوی تلفنی ترامپ با سران مکزیک و استرالیا را منتشر کرده است.