نماینده مردم کبودر‌آهنگ در مجلس از تقدیم طرح تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه به هیئت‌رئیسه مجلس پس از پایان تعطیلات تابستانی پارلمان خبر داد.