حرام بودن گوشت خوک موضوعی است که امروزه در برخی کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در نتیجه تبعاتی شامل حال استفاده‌کنندگان از آن می‌شود. امام صادق (ع) در حدیثی به علت حرام بودن گوشت خوک اشاره می‌کنند.