رسانه‌های روسی از تیراندازی در یکی از دادگاه‌های حومه مسکو خبر دادند.