حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری اسلامی ایران ، 15 مرداد 1367 با مجروحان شیمیایی اشنویه دیدار می کند.