فرامرز شاهین در شهرکرد اظهار داشت: از مجموع 25 مصدوم 16 بیمار سرپایی درمان شدند.