سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روابط میان پاریس و قاهره را ستود و مصر را "شریک اصلی فرانسه" در زمینه‌های مختلف و در راس آنها مبارزه با تروریسم توصیف کرد.