وقوع یک انفجار مهیب در مسیر حرکت نیروهای پلیس موتورسوار در کاراکاس رخ داد شماری از آنان زخمی شدند.